Stämmer Max marknadsföring som hävdar att de är klimatpositiva??

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
Post Reply
SheltonCoolio
Posts:1
Joined:Tue 13 Jul 2021, 07:58
Stämmer Max marknadsföring som hävdar att de är klimatpositiva??

Post by SheltonCoolio » Tue 13 Jul 2021, 08:09

Enligt Max marknadsföring så är hela deras meny De uppger att de binder 110% av utsläppen som deras produkter avger, dvs att växthusgaserna i atmosfären minskar tack vare deras trädplantering. Klimatet påverkas alltså positivt om jag äter på Max, jämfört med om jag inte gör det.

Håller detta för en närmare granskning? Kan Max trädplanterande bidra till att förhindra de värsta klimatförändringarna? Har någon forskat på detta?

Jag tycker mycket om Max, och det skulle såklart vara en stor bonus om det dessutom påverkar klimatet i rätt riktning att äta där. Men som vi alla vet bör man vara extra skeptisk till det som man gärna skulle vilja vore sant.

Post Reply