Hur många C varmare är det rimligt att tro att medeltemperaturen är år 2100??

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
Post Reply
DavidMalan
Posts:2
Joined:Fri 16 Jul 2021, 09:06
Hur många C varmare är det rimligt att tro att medeltemperaturen är år 2100??

Post by DavidMalan » Fri 16 Jul 2021, 09:29

Politiker och andra käbblar om hur vi ska stoppa de av människan orsakade klimatförändringarna, hur vi ska se till att inte överskrida 1,5 C eller 2 C (nu ligger vi på cirka 1 C) år 2100. Fortsätter det som nu, utan åtgärder för att minska utsläppen, beräknas medeltemperaturen vara cirka 4 C varmare år 2100.

Vilket skulle ni bedöma är det mest realistiska faktiska utfallet? Hur många C varmare är det rimligt att anta att jordens medeltemperatur är år 2100 jämfört med förindustriell tid? Att några former av åtgärder tas är sannolikt, mer oklart hur stora och när.

DavidMalan
Posts:2
Joined:Fri 16 Jul 2021, 09:06

Re: Hur många C varmare är det rimligt att tro att medeltemperaturen är år 2100??

Post by DavidMalan » Mon 19 Jul 2021, 14:02

DavidMalan wrote:
Fri 16 Jul 2021, 09:29
Politiker och andra käbblar om hur vi ska stoppa de av människan orsakade klimatförändringarna, hur vi ska se till att inte överskrida 1,5 C eller 2 C (nu ligger vi på cirka 1 C) år 2100. Fortsätter det som nu, utan åtgärder för att minska utsläppomegle xender
en, beräknas medeltemperaturen vara cirka 4 C varmare år 2100.

Vilket skulle ni bedöma är det mest realistiska faktiska utfallet? Hur många C varmare är det rimligt att anta att jordens medeltemperatur är år 2100 jämfört med förindustriell tid? Att några former av åtgärder tas är sannolikt, mer oklart hur stora och när.
issue got solvedd

Post Reply