Elproduktion i Europa

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
User avatar
rehn
Posts:456
Joined:Mon 06 Mar 2006, 20:06
Elproduktion i Europa

Post by rehn » Tue 03 Jan 2017, 13:21

Hittade denna sida:
http://electricitymap.tmrow.co/
Tämligen intressant, visar elproduktion i realtid i dom flesta europeiska länder.
Uppdelat på produktionslag, inport/export och installerad effekt.
Det som var lite nytt för mig är att vi har så stor installerad effekt av vindkraft( Urd gav oss rekordmycket med el ).
Detta jämfört med länder som Danmark och England som jag trodde var betydligt bättre på detta ( per invånare ).
Sverige 6.03 GW
Danmark 4.85 GW
Englad 13.5 GW
F:ö kan man även se att våra kärnkraftverk går för fullt fn.
( just när jag skriver detta verkar det vara något problem med visningen av inport/export till/från Sverige )

User avatar
micke.d
Forummoderator
Posts:13426
Joined:Tue 05 Jan 2010, 19:02
Location:Ultima Thule

Re: Elproduktion i Europa

Post by micke.d » Tue 03 Jan 2017, 18:13

Det förvånar också mig att Sverige har mer installerad effekt av vindkraft än Danmark. Jag hade trott att Danmark hade mer.
Hädanefter kallar jag dem Daesh.

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elproduktion i Europa

Post by Procentaren » Tue 03 Jan 2017, 19:22

Det är nog slut med storskalig utbyggnad av vindkraftsproduktion i Sverige. Regeringen kom med en kalldusch för två veckor sedan.
En bekant till mig jobbar i företaget Blekinge Offshore . Företagets bildades för åtta år sedan, och dess syfte var att bygga en jättestor vindkraftspark i Hanöbukten utanför Blekinge.
Anledningen till placeringen av parken är närheten till Karlshamsverkets distributionsnät. Det är ett reservkraftverk som bara dras igång när det är elbrist. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamnsverket
Det är många i området som har haft synpunkter på bygget av de här verken. Försvaret, fiskare, sjöfart, naturintressen, turistbranschen, arkeologer mm. Men Blekinge Offshore har oftast kunnat föra en dialog för att lösa problemen.

Men med försvaret har det inte gått att ens diskutera. Man har rutinmässigt sagt nej till alla förslag, och kommit med alla möjliga invändningar. T.o.m hotat att flytta flyget och marinens verksamhet.
Verken skulle inkräkta på ca 5% av det övningsområde försvaret har i Hanöbukten.
Min bekant har blivit rejält "kokt" på hur försvaret har hanterat frågan. Försvaret har kommit med flera överdrifter och ibland rena osanningar. Blekinge Offshore har fått lägga ansenlig tid och pengar på att ta reda på fakta. Men varje gång man kommit med en lösning på ett problem, så har försvaret kommit med en nytt problem och sagt nej.

2013 bestämde mark och miljödomstolen att parken kunde samexistera eftersom den inte påtagligt försvårade försvarets verksamhet. Men ärendet skickades vidare till regeringen för beslut.
Hos regeringen har ärendet legat i 3.5 år. Det i sig måste vara någon sorts rekord !
Nu har regeringen bestämt sig, och det blev ett nej till parken. Inte ens en kompromiss kunde man tänka sig. Efter det här finns det nog ingen aktör som vågar ge sig in i branschen.
http://blekingeoffshore.se/

skogaliten
Posts:679
Joined:Tue 12 Jan 2010, 00:27

Re: Elproduktion i Europa

Post by skogaliten » Tue 03 Jan 2017, 22:54

Procentaren wrote:Det är nog slut med storskalig utbyggnad av vindkraftsproduktion i Sverige. Regeringen kom med en kalldusch för två veckor sedan.
En bekant till mig jobbar i företaget Blekinge Offshore . Företagets bildades för åtta år sedan, och dess syfte var att bygga en jättestor vindkraftspark i Hanöbukten utanför Blekinge.
Anledningen till placeringen av parken är närheten till Karlshamsverkets distributionsnät. Det är ett reservkraftverk som bara dras igång när det är elbrist. https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlshamnsverket
Det är många i området som har haft synpunkter på bygget av de här verken. Försvaret, fiskare, sjöfart, naturintressen, turistbranschen, arkeologer mm. Men Blekinge Offshore har oftast kunnat föra en dialog för att lösa problemen.

Men med försvaret har det inte gått att ens diskutera. Man har rutinmässigt sagt nej till alla förslag, och kommit med alla möjliga invändningar. T.o.m hotat att flytta flyget och marinens verksamhet.
Verken skulle inkräkta på ca 5% av det övningsområde försvaret har i Hanöbukten.
Min bekant har blivit rejält "kokt" på hur försvaret har hanterat frågan. Försvaret har kommit med flera överdrifter och ibland rena osanningar. Blekinge Offshore har fått lägga ansenlig tid och pengar på att ta reda på fakta. Men varje gång man kommit med en lösning på ett problem, så har försvaret kommit med en nytt problem och sagt nej.

2013 bestämde mark och miljödomstolen att parken kunde samexistera eftersom den inte påtagligt försvårade försvarets verksamhet. Men ärendet skickades vidare till regeringen för beslut.
Hos regeringen har ärendet legat i 3.5 år. Det i sig måste vara någon sorts rekord !
Nu har regeringen bestämt sig, och det blev ett nej till parken. Inte ens en kompromiss kunde man tänka sig. Efter det här finns det nog ingen aktör som vågar ge sig in i branschen.
http://blekingeoffshore.se/
Så du menar att alla potentiella placeringar av vindkraft är i närheten av försvarets övningsområden?

User avatar
Johannes
Posts:4586
Joined:Tue 30 Nov 2004, 14:31

Re: Elproduktion i Europa

Post by Johannes » Wed 04 Jan 2017, 08:59

Sverige har så väldigt mycket mer yta att bygga vindkraft på än Danmark så det är kanske inte så konstigt att Sverige har mer.

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elproduktion i Europa

Post by Procentaren » Wed 04 Jan 2017, 13:02

skogaliten wrote: Så du menar att alla potentiella placeringar av vindkraft är i närheten av försvarets övningsområden?
Lite så är det. Bra vindlägen är oftast längs kusterna. Där även försvaret har intressen. I elområde 4 i södra Sverige är det elbrist. Försvarets krav stoppar en hel del lämpliga platser.
T.ex i Hakarp några mil från F17 utanför Ronneby finns en vindkraftspark, som försvaret tidigare gett godkännande till, och den är byggd. Men nu vill försvaret riva verken.
Försvarsmakten kommer ge tummen upp för de åtta vindkraftverk som Eolus Vind vill bygga i Hakarp. Ett projekt för runt 250 miljoner som väntas vara i drift om runt ett år.
I våras införde Försvarsmakten ett temporärt förbud för all ny vindkraft inom en 40-km radie från samtliga tio militära flygplatser i landet. Bakgrunden till förbudet angavs vara funktionsproblem med JAS radarsystem, ett problem som enligt leverantören SAAB Aircraft går att lösa utan tekniska svårigheter.
Försvarsmaktens nya stoppområden riktar sig enbart mot vindkraftverk trots att dess inverkan i de flesta avseenden inte skiljer sig från exempelvis telemaster, vilka förekommer i betydligt större antal och ibland är dubbelt så höga som vindkraftverken. Försvarsmakten hävdar genom beslutet sin ensamrätt till nyttjande av luftutrymmet på mer än 20 meters höjd inom stoppområdena, trots att en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning också är av nationellt intresse.
I fallet med Blekinge Offshore har det tagit åtta år från ide till slutligt avslag. Jag tror inte det är några fler företag som ger in på den "resan".

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekin ... dkraftverk
http://www.svd.se/forsvarsmaktens-beslu ... lrakningen
http://www.sydostran.se/nyheter/klartec ... -i-hakarp/

User avatar
L. Mäkinen
Posts:1248
Joined:Thu 17 Mar 2011, 12:14

Re: Elproduktion i Europa

Post by L. Mäkinen » Thu 05 Jan 2017, 18:30

Man borde ha en automatisk begränsning av mängden energi till förbrukare som motsätter sig kraftverk på sin bakgård.
Alla ska dö, fast de flesta inte just idag!

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elproduktion i Europa

Post by Procentaren » Mon 22 Jun 2020, 17:04

Idag 22/6 importerar Sverige elektricitet 65 MW. Det är första gången det har hänt i år (tror jag).
En del vill väldigt gärna bygga ny kärnkraft i Sverige, och hänvisar till att det är energibrist.
Samtidigt exporterar Sverige 10-22 GWh per år.
Sveriges elförbrukning är ca 140 GWH per år.
Sant är att det ibland är effektbrist i södra Sverige. Man får skilja på effekt och energi.

Svenska kraftnäts sida "kontrollrummet" visar hur mycket el som de olika energislagen producerar.
https://www.svk.se/drift-av-transmissio ... ollrummet/

Image

User avatar
Anders G
Posts:7044
Joined:Sun 18 Dec 2005, 20:15
Location:Walmington on Sea

Re: Elproduktion i Europa

Post by Anders G » Mon 22 Jun 2020, 18:42

En ovanlig dag med nettoimport några timmar (ca 10-17). Ordningen är återställd när jag skriver detta vid 19.
Bilden visar den norska snösmältningen, som till slut landar i Finland.
Den norska strömmen är inlåst runt Oslo-fjorden pga en trasig kabel.
They don't like it up'em, you know!

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elproduktion i Europa

Post by Procentaren » Wed 24 Jun 2020, 11:46

Nu går drevet. Det är så ont om el i södra Sverige att man startat det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn.
En ytterst ovanlig situation.
Men återigen. Det finns elproduktion i Sverige, men stora ligger i norr. Det är distributionsnätet som inte räcker till.

Carl Bildt är upprörd.
Det är något fel när man tvingas att dra igång det gamla oljekraftverket i Karlshamn för att klara elförsörjningen mitt i sommaren. Var det så MP ville ha det när man stängde ner kärnkraft?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samh ... ra-sverige

Orsaken till bristen är att Oskarshamnsreaktorn står stilla för underhåll, i kombination med att en reaktor i Ringhals stängdes vid nyår.

User avatar
Tryggve
Forummoderator
Posts:9049
Joined:Mon 18 Apr 2005, 23:03
Location:Mölndal

Re: Elproduktion i Europa

Post by Tryggve » Wed 24 Jun 2020, 13:46

Det talar ju också för att det kan vara en bra idé att öka kapaciteten i distributionsnäten. Det har man väl pratat om i rätt många år dessutom?

User avatar
L. Mäkinen
Posts:1248
Joined:Thu 17 Mar 2011, 12:14

Re: Elproduktion i Europa

Post by L. Mäkinen » Sun 28 Jun 2020, 09:58

När jag läste elkraftteknik på nittonhundratalet sas det att det fanns planer på att gå från 400 kV till 800 kV i stomnätet för att minska förlusterna. Det är väl inget som har hänt ännu?
Alla ska dö, fast de flesta inte just idag!

cleve
Posts:200
Joined:Fri 26 Jun 2020, 18:12

Re: Elproduktion i Europa

Post by cleve » Wed 01 Jul 2020, 13:17

800kV AC ledningar ger ökade koronaförluster, men mindre strömvärmeförluster.

Vi har en HVDC ledning från Jönköping till Hörby, vars start har blivit försenad många gånger.

Svenska kraftnät har tydligen valt en mindre lämplig leverantör.

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elproduktion i Europa

Post by Procentaren » Fri 24 Sep 2021, 14:47

Så var det dags igen. Man kör det oljeeldade Karlshamnsverket med motiveringen att elen i södra Sverige inte räcker till.
Jag kikade i förmiddags på "kontrollrummet" och då hade Sverige en nettoexport på ca 14% av produktionen.
Karlshamnsverket har fram till nyligen eldat olja från morgon till kväll trots varmt väder.
Ägaren till verket, Uniper, säger att grundorsaken är brist på elproduktion i södra Sverige. Hade fler kärnkraftsreaktorer varit i drift hade oljebränningen inte behövts.
Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, tycker att argumentet är dåligt. Uniper är även delägare i kärnkraftverken Ringhals och Oskarshamn.

– Det är höga elpriser just nu, så ägarna har full möjlighet att köra sina kärnkraftverk. Finns det inga kärnkraftverk, så är det fullt tillåtet att bygga nya. Det finns ingen regering eller minister som hindrar dem. Kraftverksägare kör sina kraftverk för att de tjänar pengar på det, säger han.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0G ... ana-pengar
http://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet

User avatar
Procentaren
Posts:1491
Joined:Sun 30 Dec 2007, 11:54
Location:Skåne

Re: Elproduktion i Europa

Post by Procentaren » Tue 28 Sep 2021, 09:33

Ännu en artikel om varför det oljeeldade Karlshamnverket är i drift.
En debattartikel av VDn på Juniper, som äger verket.
Han skriver bl.a.
Tanken är att ett högt elpris ska ge signalera till investerare att det finns en efterfrågan som de kan tillfredsställa genom att etablera mer elproduktion.
Dessvärre finns det väldigt många etableringshinder för ny elproduktion, vilket gör att det kan dröja länge innan en ny balans uppstår.
Men vad finns det egentligen för hinder ?
Vindkraften har svårt att få byggnadstillstånd. Försvaret är en stark motståndare till sådan byggen, och privatpersoner vill inte ha dem för nära där man bor.
Men hur är det med övrig kraftproduktion ?
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8QE ... lja-for-el

Post Reply