"Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Diskutera fysik, kemi, biologi, samt direkta tillämpningar såsom teknik och medicin.
DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » fre 26 apr 2019, 16:44

Nu händer det visst en massa saker! Här kommer absolut senaste nytt. För ett tag sedan skickade jag ett brev till RISE IVF för att se om jag kunde få lite info från det hållet angående det första (enda?) oberoende testet som gjorts på SWATABs vatten (och för att sätta lite press på Energimyndigheten att inte betala ut de 13 milj.). RISE svarade snabbt och jag fick deras svar idag! Här kommer brevet med inklippta officiella svar och länkar till hänvisade dokument.

*************************** brev skickat till RISE IVF med inklippta svar därifrån och länkar till dokument *******************************************************************
Angående Testrapport nr. 5140234-2, 2014-07-10

Mitt namn är David Wensbo Posaric. Jag skriver detta brev med tillhörande upplysningar och frågor då jag bedriver en utredning kring användning av s.k. ”ultrarent vatten” som ersättning för detergenter. Det har härvid framkommit att dåvarande Swerea IVF utfärdat en i sammanhanget central testrapport under 2014, vilket av det uppdragsgivande företaget Scandinavian Water Technology AB (SWATAB) hänvisas till som stöd för fullgod användning av avjoniseringssystemet DIRO® vid tvätt av kläder utan användning av tvättmedel. Som vetenskapligt skolad ställer jag mig, tillsammans med många andra, mycket tveksam till SWATABs grundläggande utgångspunkt i sin affärsverksamhet, vilken kan sammanfattas som: vatten med avsaknad av lösta joner och mineraler antar egenskaper som möjliggör tvätt av kläder med resultat som motsvarar användning av traditionella detergenter. Denna sammanfattning och en koppling till Swerea IVFs centrala testrapport kan direkt härledas från vad SWATAB framför i sin marknadsföring, nedan exemplifierat genom några urklipp från SWATABs hemsida:
”DIRO® kopplar du in och placerar mellan ditt inkommande vatten och din tvättmaskin, vattnet omvandlas till ett unikt ultrarent vatten, som gör tvätten ren helt utan tvättmedel och andra tillsatser.” [https://www.swatab.com/diro-tm21]
”När vattnet kommer i kontakt med textilierna i tvättmaskinen bryts jonbindningen mellan fibrerna och smutsen precis som vid användning med vanligt tvätt-medel. DIRO®-vattnet får fett och smuts att lossna från textilierna helt naturligt utan kemikalier även vid låga temperaturer.” [https://www.swatab.com/katalog]
”Vårt DIRO® filtersystem är testat av oberoende testinstitut enligt samma metod som testar vanligt tvättmedel, vid dessa tester uppnådde vårt DIRO® filtersystem godkänd rengöringseffekt enligt EU-Ecolabel. Det tvättar lika rent som på marknaden vanligt förekommande tvättmedel.” [https://www.swatab.com/fragor-och-svar]
”DIRO® filtersystem producerar DIRO® vatten som har renande förmågor på textiler. DIRO® vatten används istället för tvättmedel i din tvättmaskin och dess renande egenskaper har testats av SWEREA IVF.” [https://www.swatab.com/fragor-och-svar]

Ovan hänvisade centrala testrapport, utfärdad av Swerea IVF under 2014, har i sin helhet skickats av SWATAB till en eller flera av SWATABs kunder. Denna testrapport (nr. 5140234-2) [länk: https://wepo.se:5431/sharing/xpJ4MqEwA ] har därefter nått mig genom vidarebefordring och bifogas till detta brev som Bilaga A. Efter att ha analyserat denna testrapport och tillhörande aktuella kriterier avseende EU-Ecolabel:s ”Fitness for use” (Bilaga B) [länk: https://wepo.se:5431/sharing/NZr7QSeJM ], samt sätter dessa i samband med ovanstående uttalande ”… vid dessa tester uppnådde vårt DIRO® filtersystem godkänd rengöringseffekt enligt EU-Ecolabel.”, drar jag följande slutsatser:
1) Testrapporten är ofullständig i en möjlig avsikt att kunna uppvisa ”Fittnes for use” för erhållande av godkännande enligt EU-Ecolabel då den bara innefattar två tester (”Stain Removal DY” och ”Basic Degree of Whiteness”) av fyra som krävs för detta (se Bilaga B). De utelämnade testerna utgörs av ”Colour Maintenance” och ”Dye Transfer Inhibition”.
[Svar från RISE IVF: ” Det är korrekt att bara två tester utförts (”Stain Removal DY” och ”Basic Degree of Whiteness”), vilket grundar sig i att det är dessa två tester som beställts.”]

2) Testrapporten visar att nödvändiga kriterier inte kunnat mötas för att kunna medge godkännande enligt EU-Ecolabel då testet ”Basic Degree of Whiteness” inte fått godkänt resultat enligt någon av de möjliga klasserna (HDD, CSD eller LDD, se sid 2 i Bilaga B).
[Svar från RISE IVF: ” Rapporten och dess testresultat visar att ”Stain Removal DY” erhåller ”PASS”, medan ”Basic Degree of Whiteness” erhåller ”FAIL” enligt gällande kriterier.”]

3) Uttalandet ”… vid dessa tester uppnådde vårt DIRO® filtersystem godkänd rengöringseffekt enligt EU-Ecolabel.” är oförenligt med testrapporten i det fall ”dessa tester” avser tester ingående i densamma.
[Svar från RISE IVF: ” Uttalandet är korrekt då Rengöringseffekt/Stain Removal DY godkänts, men kan uppfattas som att hela EU-Ecolabel är uppfyllt. Endast ett av två testade kriterier har godkänts, dessutom ska ytterligare två tester/metoder (med godkänt resultat) genomföras enligt EU-Ecolabel.”]

Förutom att testrapporten, direkt och/eller indirekt, hänvisas till på SWATAB:s hemsida och i annan marknadsföring, har den även refererats till i handlingar som SWATAB ingivit till Energimyndigheten i samband med ansökningar om ekonomiskt stöd. I en sådan offentlig handling (Bilaga C) [länk: https://wepo.se:5431/sharing/5vTmYbKpj ], vilken utgör del av ansökan om ekonomiskt stöd ingiven 2018-05-20 (Energimyndighetens Diarienr. 2018-007026) och vilken för närvarande är under behandling av Energimyndigheten, återges testrapporten endast delvis och med en tillskriven tolkning som är starkt missledande till favör för DIRO®-producerat vattens effektivitet. Endast det test i den fullständiga testrapporten som utfallit med godkänt testresultat, ”Stain Removal DY”, återges emedan det andra utförda testet, ”Basic Degree of Whiteness”, vilket utfallit med underkänt resultat, varken återges eller nämns. Med hänvisning till en passage som är explicit inskriven i testrapporten – ”This report may not be reproduced other than in full, except with prior written approval of the issuing laboratory” – och med förmodan att SWATAB inte fått någon föregående tillåtelse från Swerea IVF att endast återge fördelaktiga delar av rapporten utan att återge tillhörande ofördelaktiga sådana, drar jag följande slutsats:
4) SWATAB har brutit mot Swerea IVF:s villkor avseende hantering av utfärdad testrapport.
[Svar från RISE IVF: ” Energimyndigheten har kontaktat oss och diskuterat rapporten. Hur de väljer att gå vidare är deras beslut. Vi kommer låta våra jurister titta på detta för att bedöma om/hur vi driver det vidare.”]

I ljuset av att Energimyndigheten för närvarande överväger att utdela ett avsevärt ekonomiskt stöd (drygt 13 milj. kronor) till SWATAB på oriktiga grunder, där den rimligen essentiella testrapportens faktiska innehåll förvrängts till SWATABs favör, ber jag RISE IVF (tidigare Swerea IVF) att snarast vidta lämpliga åtgärder för att tillse att alla inblandade parter har riktig och korrekt information att utgå ifrån som beslutsgrund. Jag vill här påpeka att inte bara Energimyndigheten är att se som en sådan inblandad part, utan även SWATAB:s tidigare, nuvarande och eventuellt kommande kunder.

Då jag avser att gå vidare i denna påbörjade utredning, skulle jag även uppskatta att få RISE IVF:s officiella synpunkter avseende slutsatserna 1 till 4 häri ovan.

I det fall RISE IVF har några ytterligare frågor eller skulle vilja komma i kontakt med mig, går det bra att kontakta mig per telefon, e-post eller brev. Jag ger härmed RISE IVF tillstånd att publicera detta brev i vilket medium som RISE IVF önskar och/eller finner lämpligt, med fullständigt angivande av mitt namn, telefonnr., e-post och adress. Jag uttrycker således INGEN önskan om att vara anonym.

Med vänliga hälsningar och med hopp om att RISE IVF prioriterar detta ärende i enlighet med dess allvarlighetsgrad.
David Wensbo Posaric
*******************************************************************************************************************************

Användarvisningsbild
Anders G
Inlägg: 7007
Blev medlem: sön 18 dec 2005, 20:15
Ort: Walmington on Sea

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av Anders G » fre 26 apr 2019, 21:31

Jag läste på kraven i EU Ecolabel när påståendena dök upp, och kunde inte begripa hur de lyckades få godkänt. Tack för att du visat att kejsaren är naken.
They don't like it up'em, you know!

Ingrid F

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av Ingrid F » mån 06 maj 2019, 17:13

Det är bra att det finns människor som tar sig tid att kämpa emot detta enorma bedrägeri. Tack för det.
Skulden ligger inte bara på företaget, utan minst lika mycket på alla beslutsfattare som går på bluffen. Jämförelsen med sagans nakna kejsare är träffande, men det finns nog fler bevekelsegrunder: självhävdelsebehovet, önskan att ”ligga i framkant” och att ”bli bäst” på miljöfrågor, spela ”rädda världen”, med mera.

Det som får mig att rysa är själva mentaliteten: att man experimenterar och riskerar människors hälsa. Jag läste i något av dokumenten om ”ett äldreboende i Kristianstad som avslutat projektet med tvättmedelsfria tvättmaskiner då de nytvättade textilierna innehöll såväl urinlukt som bajsfläckar.” Naturligtvis är det bra att eländet tog slut, men jag undrar vad som hänt dessförinnan. Hur mycket smuts och hur många sjukdomsframkallande organismer hann de gamla bli utsatta för innan bristerna upptäcktes? Tvättmetoden ifråga kan ju inte heller avdöda mikroorganismer.
Människor i någon beroendeställning utsätts för risker. Så föraktfullt! Undra på att de beslutande visar en besvärande ilska mot visselblåsare.

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » mån 06 maj 2019, 19:26

Ingrid F skrev:
mån 06 maj 2019, 17:13
Det är bra att det finns människor som tar sig tid att kämpa emot detta enorma bedrägeri. Tack för det.
Skulden ligger inte bara på företaget, utan minst lika mycket på alla beslutsfattare som går på bluffen. Jämförelsen med sagans nakna kejsare är träffande, men det finns nog fler bevekelsegrunder: självhävdelsebehovet, önskan att ”ligga i framkant” och att ”bli bäst” på miljöfrågor, spela ”rädda världen”, med mera.

Det som får mig att rysa är själva mentaliteten: att man experimenterar och riskerar människors hälsa. Jag läste i något av dokumenten om ”ett äldreboende i Kristianstad som avslutat projektet med tvättmedelsfria tvättmaskiner då de nytvättade textilierna innehöll såväl urinlukt som bajsfläckar.” Naturligtvis är det bra att eländet tog slut, men jag undrar vad som hänt dessförinnan. Hur mycket smuts och hur många sjukdomsframkallande organismer hann de gamla bli utsatta för innan bristerna upptäcktes? Tvättmetoden ifråga kan ju inte heller avdöda mikroorganismer.
Människor i någon beroendeställning utsätts för risker. Så föraktfullt! Undra på att de beslutande visar en besvärande ilska mot visselblåsare.
Ingrid F., det är för mig oerhört glädjande att se att du också menar att det är omgivande beslutsfattare och personer på tongivande ansvarsposter som bör kritiserat i sitt aktiva eller passiva stödjande i denna historia. Att någon bondfångare försöker sälja miljövänliga magiska stenar på Kiviks marknad är en sak. Att denna bondfångare får priser, ekonomiskt stöd och hurra-rop för att dessa stenar är miljövänliga från större miljöorganisationer, svensk myndighet respektive media, mot basal vetenskaplig ståndpunkt och utan några moraliska/etiska skrupler (jämför äldreboenden), är en helt annan sak!!! Jag tror att att bondfångaren börjar inse att det nu är dags att backa en aning och jag kommer inte att slå på någon som ligger ner. Vad det gäller de som stått för det omgivande stödet för tokigheterna kommer jag, med allt vad jag rimligen kan göra som privatperson och utan några staber av influensers, att bita mig fast som en terrier med rabies tills jag är övertygad om att de inte kommer att gå lika lättvindigt fram nästa gång det dyker upp någon annan bondfångare som gör ett försök.

Uttalanden som "för att innovera måste man våga" (gå emot vetenskap och etik!) för tankarna till Stalin som klargjorde att "för att göra en omelett behöver man knäcka några ägg". Ambitionen att framstå som en av de ädla riddarna i byggandet av en miljömedvetenhetens stormakt ligger inte långt från Mussolinis försök att återupprätta det forna romarriket i Italien. Att ge sig in på någon av dessa vägar för inget gott med sig. Det är faktiskt OK att vara lite skeptisk även om man därigenom blir tvingad att se saker som de är, inte som man tycker att de borde vara.

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » sön 19 maj 2019, 21:17

Det ser glädjande ut som att debatten kring ultrarent vatten har blivit mycket mer balanserad nu än vad den var för några månader sedan - Energimyndigheten delar inte ut mer pengar innan det framlagts bevis för de påstådda rengörande egenskaperna och det börjar dyka upp tidningsartiklar som lägger fokus på tveksamheterna kring vad som påstås. Detta borgar för att nya kunder kommer att ha en mer sunt kritisk hållning än vad som varit fallet tidigare, trots eventuella miljöargument. Vad som återstår i det kommande efterspelet är, som jag ser det, dels att skaffa sig någon form av försäkring mot "för lättvindigt utdelade pompösa priser" och att våra myndigheter lever upp till klädsam professionalism, samt att kvarstående frågetecken kring ultrarent vattens faktiska rengöringsförmåga rätas ut!

Vad det gäller det senare, har det hittills inte gjorts något oberoende, stringent och kritiskt experiment där en direkt jämförelse mot kranvatten gjorts (för tvätt av kläder). Måhända kan det vara så att ultrarent vatten har någon form av fördel, eller så är det så att det inte finns någon som helst praktisk skillnad i tvättförmåga mellan ultrarent och vanligt vatten? Så länge denna fråga kvarstår kan det hända att överdrivna påståenden görs av andra i framtiden (när minnet fått några år på nacken), för att inte nämna att den rent veteskapliga nyfikenheten fortsätter att kittla.

Mot denna bakgrund har jag, i vad jag skulle vilja påstå vara helt i VoFs anda och utan någon som helst egen vinning (tvärtom!), initierat en crowdfunding för att, om denna lyckas samla in 162.500 kr, se till att ett av RISE IVF offererat och för ändamålet välplanerat, kritiskt och oberoende experiment körs:

http://openexperiment.se/

Denna crowdfunding har, så här andra dagen efter att den kördes igång, hittills lyckats samla ihop 179 kr. Det är således en bit kvar till 162.500, men med VoF:s medlemmars draghjälp så borde det ju gå, eller hur...!

Användarvisningsbild
Anders G
Inlägg: 7007
Blev medlem: sön 18 dec 2005, 20:15
Ort: Walmington on Sea

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av Anders G » mån 20 maj 2019, 07:40

Vid utveckling av tvättmedel använder man alltid rent vatten som noll-prov.
They don't like it up'em, you know!

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » mån 20 maj 2019, 08:15

Anders G skrev:
mån 20 maj 2019, 07:40
Vid utveckling av tvättmedel använder man alltid rent vatten som noll-prov.
Vid försök enligt “EU Ecolobel protocol for testing laundry detergents” gör man, som jag har förstått, en jämförelse mellan tvätt med tvättmedlet som skall provas vs. ett referenstvättmedel, utan att något noll-prov (rent vatten) nödvändigtvis behöver vara med.

Det (nuvarande) planerade experimentets upplägg, i vilket vad man kan säga vara ett noll-prov i form av hårt kranvatten ingår, framgår från offerten från RISE:

http://media.openexperiment.se/2019/05/ ... F19077.pdf

Jag saxar lite från kampanjsidan som summerar det hela:

"Above two measurables (”Stain Removal” and ”Basic Degree of Whiteness” ) are to be measured in three separate experiments – (i) one separate wash with deionized water alone, (ii) one separate wash with tap water with high mineral content (dH=14) alone and (iii) one separate wash with said tap water in the presence of a laundry detergent."

Jag tar givetvis tacksamt emot förslag på modifieringar av nuvarande upplägg för att få till en studie vars resultat blir så klart som möjligt utifrån frågan "tvättar ultrarent vatten kläder bättre än kranvatten?".

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » tis 21 maj 2019, 20:20

569 kr. Det tar sig, men det kunde gå fortare...

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » tor 30 maj 2019, 19:38

1469 kr. Kom igen nu VoF:are! - jag vill se några av er på stödlistan http://openexperiment.se/donations/

Användarvisningsbild
ulltand
Inlägg: 1735
Blev medlem: lör 09 jul 2011, 14:39
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av ulltand » fre 31 maj 2019, 15:42

DWP skrev:
tor 30 maj 2019, 19:38
1469 kr. Kom igen nu VoF:are! - jag vill se några av er på stödlistan http://openexperiment.se/donations/
Du, jag köpte aktier i Dr Sannas när det begav sig, så nu får det räcka med stöd till hitte-på.

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » fre 31 maj 2019, 22:07

ulltand skrev:
fre 31 maj 2019, 15:42
DWP skrev:
tor 30 maj 2019, 19:38
1469 kr. Kom igen nu VoF:are! - jag vill se några av er på stödlistan http://openexperiment.se/donations/
Du, jag köpte aktier i Dr Sannas när det begav sig, så nu får det räcka med stöd till hitte-på.
Du, här är en länk till vad mitt hitte-på kommer att gå till: http://media.openexperiment.se/2019/05/ ... F19077.pdf . Kan tyvärr inte erbjuda några aktier, om det nu är den typen av återbäring som du eftersöker. Finns en hel del andra skillnader mellan mig och Dr. Sanna också. Ta en titt på mina tidigare inlägg i tråden, vet ja...

Användarvisningsbild
ulltand
Inlägg: 1735
Blev medlem: lör 09 jul 2011, 14:39
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av ulltand » lör 01 jun 2019, 11:45

DWP skrev:
fre 31 maj 2019, 22:07
Du, här är en länk till vad mitt hitte-på kommer att gå till: http://media.openexperiment.se/2019/05/ ... F19077.pdf . Kan tyvärr inte erbjuda några aktier, om det nu är den typen av återbäring som du eftersöker. Finns en hel del andra skillnader mellan mig och Dr. Sanna också. Ta en titt på mina tidigare inlägg i tråden, vet ja...
En tvättid på mer än två timmar?! Det räcker och blir över för att min lekmannakunskap ska tacka nej. Maskinerna hos mig tvättar rent på mindre än halva tiden.

Gällande Dr Sannas så var det inte så att jag trodde på att hennes såpvatten skulle vara något fantastisk, mer att det eventuellt skulle kunna ge vinst. Något det absolut inte gjorde.

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » lör 01 jun 2019, 22:10

ulltand skrev:
lör 01 jun 2019, 11:45
DWP skrev:
fre 31 maj 2019, 22:07
Du, här är en länk till vad mitt hitte-på kommer att gå till: http://media.openexperiment.se/2019/05/ ... F19077.pdf . Kan tyvärr inte erbjuda några aktier, om det nu är den typen av återbäring som du eftersöker. Finns en hel del andra skillnader mellan mig och Dr. Sanna också. Ta en titt på mina tidigare inlägg i tråden, vet ja...
En tvättid på mer än två timmar?! Det räcker och blir över för att min lekmannakunskap ska tacka nej. Maskinerna hos mig tvättar rent på mindre än halva tiden.

Gällande Dr Sannas så var det inte så att jag trodde på att hennes såpvatten skulle vara något fantastisk, mer att det eventuellt skulle kunna ge vinst. Något det absolut inte gjorde.
För mig är din invändning kring en lång tvättid något oväntad. Det får mig att misstänka att jag inte varit tillräckligt klar kring syftet med försöket jag strävar efter att få utfört. Om det kan missuppfattas av dig kan det nog missuppfattas av andra också. Låt mig därför göra ett försök att gå igenom en rad logiska steg (1-3), från vilka det nuvarande problemet framträder och hur resultaten från det tänkta försöket löser detta problem:

1) Eftersom inget standardiserat, oberoende, offentliggjort och mellan ultrarent vatten och kranvatten direkt jämförande försök någonsin gjorts, finns ett utrymme för spekulationer. Den som lyckas utnyttja detta utrymme genom att vara mest övertygande, vinner fördel för sin sak. Förespråkarna, d.v.s. de som menar att ultrarent vatten funkar minst lika bra som kombinationen av kranvatten och tvättmedel vid tvätt av kläder, hänvisar gärna till priser som denna innovation vunnit och att ultrarent vatten användes inom t.ex. elektronikindustrin vid tvätt av kretskort. Motståndarna, d.v.s. de som menar att ultrarent vatten inte har några speciella tvättegenskaper, hänvisar till att det inte finns någon vetenskaplig förklaringsmodell för detta, hur mycket man än försöker krysta fram en sådan från vad som är känt inom t.ex. kemi. Såväl förespråkarna som motståndarna måste på detta vis göra indirekta hänvisningar till befintlig faktagrund. Huvudproblemet är således att ingen av sidorna har några direkta bevis för sin ståndpunkt, vilka bevis annars skulle dra undan mattan för motståndarsidan!

2) Majoriteten (alla?) som är bekant med vetenskaplig metod och har hyfsad koll inom kemins område, skulle våga satsa att äta upp sin sko om det verkligen vore så att ultrarent vatten har påstådda spektakulära egenskaper. De flesta är dock inte välbekanta med vetenskaplig metod och tyckte kemi var både tråkigt och svårt i skolan. De ser också ofta på ”forskare” som verklighetsfrämmande gökar vars främsta intresse här i livet är att hitta Higgspartiklar och flumma ut i kvantmekanikens värld. Det är därför inte särskilt konstigt att t.ex. hyresvärdar väljer att tro på förespråkarna, som ju är människor som befinner sig i deras värld. Med motiveringarna att ”de skulle väl inte fått alla dessa priser om det inte funkade!”, ”det är ju dåligt för miljön med tvättmedel!” och ”vi sparar pengar om vi slipper värma tvättvattnet” blir det t.o.m. troligt att de börjar investera i denna nya teknologi. Huvudproblemet, att inga bevis för någon ståndpunkt finns, leder således till att möjliga (sannolika!) felinvesteringar görs med en medföljande risk för tredje part (hyresgästerna som blir tvingade att tvätta under icke optimala betingelser).

3) Resultaten från ett standardiserat, oberoende, offentliggjort och mellan ultrarent vatten och kranvatten direkt jämförande försök skulle rimligen fungera som en ”sudden death” för en av de båda sidorna, förespråkarna eller motståndarna. Den förlorande sidan skulle svårligen kunna förneka den typ av FAKTA som sådana resultat skulle utgöra. Ett sådant förnekande skulle förstås vara direkt pinsamt. Skulle det finnas någon aspekt där ultrarent vatten, mot förmodan, faktiskt slår vanligt kranvatten, vore detta en startpunkt för vidare forskning som på sikt skulle kunna leda till nya (bevisade) användningar av ultrarent vatten. För att förespråkarna skall stå vinnande med vad som nu hävdas krävs dock, vilket bör framhållas, att ultrarent vatten slår kranvatten på alla områden där tvättmedel annars behövs som tillsats.

Att det standardiserade testet råkar vara fastlagt till en tvättning under ca 2 timmar påverkar inte på något sätt huvudfrågan (!!!) – har ultrarent vatten signifikant bättre tvättförmåga än kranvatten? Om detta är sant gäller detta vid 5 minuters tvättning, såväl som vid 3,4,5… timmars tvättning! Det spelar faktiskt inte ens någon roll om det görs i en tvättmaskin. Det råkar bara vara så att standarden har valts till 2 timmars tvättning i tvättmaskin.

De som hjälper till att sponsra försöket kan alltså inte förvänta sig någon annan återbäring än OFFENTLIGGJORD FAKTA i form av resultaten därav. Denna fakta skulle dock vara till ovärderlig hjälp för t.ex. de hyresgäster som nu tvättar sina kläder i ultrarent vatten utan tvättmedel. Antingen kommer de att sluta göra det för att hyresvärden återgår till tidigare teknologi (sannolikt tvättmedel), eller så kommer de att fortsätta göra det med lugn i sina sinnen då det finns bevis för att det funkar.

Jag får förmoda att det jag eftersträvar med detta försök är att likställa med den grundbult som VoF vilar på! Om jag har fel i mitt förmodande, så ber jag dig eller någon annan på detta forum att rätta mig och förklara vad det är som jag missförstått…

PS. Kan vi sluta ta upp Dr. Sanna. Hon har svårligen något som helst med saken att göra, åtminstone enligt min mening.

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » lör 01 jun 2019, 22:46

För att grafiskt/visuellt följa upp mitt tidigare långa inlägg (jag tenderar att skriva så mycket att man inte orkar läsa) har jag gjort ett kollage av faktiska uttalanden av verkliga personer (vattenmolekylen är ingen person och uttalandet är således påhittat): http://media.openexperiment.se/2019/06/H2Odebate.png

Min insamling syftar mot att få fram resultat som, på något vis, motsvarar det vattenmolekylen gärna vill säga.

Vill du höra vad hen försöker säga så kolla först på http://openexperiment.se/ och lägg därefter gärna en slant i bidrag om du tycker det jag försöker göra är bra.

DWP
Inlägg: 45
Blev medlem: lör 26 jan 2019, 12:17

Re: "Ultrarent vatten" - allmänt påstådda och förmodade egenskaper samt samhällspåverkande konsekvenser därav

Inlägg av DWP » mån 17 jun 2019, 15:31

7.241 av 162.500 kr - Det börjar ta sig...!

Skriv svar