Regler och moderering på forumet

Information till alla som använder forumet.
Post Reply
SuperDupe
Posts:1673
Joined:Mon 29 Nov 2004, 10:56
Location:Uppsala
Regler och moderering på forumet

Post by SuperDupe » Mon 15 Aug 2005, 22:33

Senaste uppdatering: 2013-09-04
Föreskrifter

Den som deltar i diskussionerna på forumet åtar sig att efterleva nedanstående regler och rekommendationer. Den som inte efterlever reglerna kommer att bli utsatt för moderering. Moderering kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom att inlägg ändras, raderas eller flyttas. Användare vars inlägg vid upprepade tillfällen måste modereras kommer att blockeras. Användaren kommer först att varnas.

Syftet med modereringen är att göra forumet så överskådligt och intressant som möjligt. Modereringen är inte demokratisk. Det innebär att forumadministrationen avgör vad som behöver respektive inte behöver modereras. Följer du nedanstående regler och rekommendationer är emellertid risken för att dina inlägg ska modereras mycket liten.

Syftet med regelverket är att främja god och öppen debatt i frågor som intresserar föreningens medlemmar och likasinnade.

NETIKETT
Den som bryter mot netiketten riskerar varning.

0.01. Rubrik
När du startar en ny tråd, se då till att rubriken på ett kort och tydligt sätt återger det du avser att diskutera. Detta gör det lättare för andra att orientera sig i forumet.

Det ska vara enkelt att se vad en tråd handlar om. Detta lockar till läsning och aktivitet på forumet

0.02. Forumval
Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser.

Om inlägg läggs i rätt kategori så är det enklare att hitta inlägg som intressanta. Om du inte vet vilken kategori ett inlägg hör hemma i, kontakta en moderator.

0.03 Trådstart
När du startar en ny tråd bör du ge underlag för den diskussion som förhoppningsvis följer, peka ut vilket ämne eller frågeställning du vill att diskussionen ska handla om, och vara beredd att förtydliga ämnet eller frågeställningen om det visar sig att det finns oklarheter.

0.04. Trams och off-topic
Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.

Sociala chat-trådar och andra trådar av lättsam natur ska postas i "Vardagsrummet"

När du skriver ett inlägg, se då till att det du skriver faktiskt behandlar det som diskussionen handlar om. Se också till att du har något relevant för diskussionen att tillföra. Väcker diskussionen intressanta tankar som ligger utanför det diskuterade ämnet är du välkommen att starta en ny tråd. Att enbart skriva att man håller med föregående inlägg tillför ingenting till diskussionen, utan gör den snarare oöverskådlig. Sträva inte bara efter att hävda din ståndpunkt – sträva också efter att göra diskussionen intressant för andra att läsa. Allt som kan skrivas är inte värt att skrivas!

Vi har högt i tak men trams och one-liners kan komma att raderas om de inte tillför diskussionen något.

0.05 Argumentera väl
Var tydlig i din argumentation och var beredd att utveckla dig. I det här forumet efterfrågas ofta belägg för vad som påstås, ta inte det som kritik mot vad du sagt, utan som den uppriktiga fråga det oftast är. Ta inte heller kritik mot dina argument personligt! Ignorera osakliga personangrep!

Studera gärna sidor som behandlar argumentation och vetenskaplig retorik. Kom ihåg att du diskuterar med människor som förmodligen aldrig har träffat dig och aldrig heller kommer att göra det.

Då någon kommer med extraordinära påståenden, är det ibland många som ifrågasätter och frågar efter belägg. I såna situationer uppmanas alla inblandade att ha tålamod och att hålla huvudet kallt.


0.06. Korspostning
Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.

0.07. Användarnamn, avatarer och signatur
Ditt användarnamn, signatur och din avatar får inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt på en arbetsplats. Användarnamnet, avatarens eller signaturens innehåll får inte bryta mot forumets regler. Angrepp och utpekande av forummedlemmar i signaturer är inte tillåtet.

0.08. Moderatorsåtgärder
Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

Frågor om raderade inlägg, ändringar mm tas med moderator via PM inte i tråden. Diskussioner om avstängningar och varning sker via PM till Administrator eller till webmaster. Allmänna spörsmål om regler diskuteras i "Om forumet".

0.09. Spoilerfunktionen
Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar, ska spoilerfunktionen användas.

0.10. Sträva efter att använda ett förståeligt språk
Detta forum representerar en bred skara människor med varierande bakgrunder, utbildningar och åldrar, och således kan man förvänta sig att språket kommer att variera. När man skriver ett inlägg finns det emellertid vissa saker man bör beakta. Undvik stavfel. Använd en korrekt grammatik och bra styckesindelning.

0.11 Lämplighet
Inlägg får inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt på en arbetsplats. Detta forum representerar en bred skara människor med varierande bakgrunder, utbildningar och åldrar, och således kan man förvänta sig att uppfattningar om vad som är olämpligt kommer att variera.

0.12. Citera endast det som är relevant för ditt inlägg
Att citera ett helt inlägg för att sedan endast svara på en del av det gör inlägget onödigt stort och svårare att förstå. Citera därför endast det du svarar på. Dela också gärna upp inlägget du citerar om du svarar på mer än en sak. På så sätt blir det lätt att se vad som hör till vad. Använd funktionen [quote] när du citerar.

Se tråd Hur man citerar för ytterligare information.

0.13. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, grupper, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

0.14. Undvik personangrepp
Vid diskussioner över nätet är det vanligt att missförstånd uppstår och att tonen blir onödigt aggressiv. Undvik detta! Använd en vänlig och saklig ton i dina inlägg.


Tips:
Se till att ditt inlägg hamnar i rätt tråd
Om ditt inlägg hamnar i fel tråd alternativt om du av misstag råkar skapa en ny i stället för att svara i en befintlig, ta bort ditt inlägg och posta det rätt. Notera att när du skall svara i en befintlig tråd skall du använda "Besvara" och inte "Nytt inlägg".

Använd funktionen "Förhandsgranska"
Detta är speciellt viktigt när du använder bbCode (i synnerhet vid citering). På så sätt ser du hur inlägget kommer att se ut när du postar det, och således är det ett bra sätt att kontrollera om allt ser bra ut. Läs alltid igenom ditt inlägg innan du postar det.

Ändra ditt inlägg i efterhand om något blir fel
Om något trots allt går fel, kom ihåg att det finns en möjlighet att under begränsad tid ändra på ett redan postat inlägg. Observera att det inte är tillåtet att radera eller göra större ändringar i ett inlägg som någon annan redan har hunnit besvara. Det skadar diskussionen. Sådant beteende kommer att resultera i omedelbar avstängning. Likaså kommer användare som ändrar moderatorers ändringar och kommentarer i egna inlägg att stängas av.

Forumadministrationen

User avatar
devadatta
Forumadministratör
Posts:8720
Joined:Tue 27 Mar 2007, 21:35

Re: Regler och moderering på forumet

Post by devadatta » Wed 04 Sep 2013, 18:46

REGLER
Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.
Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och vid tredje i sex månader. En varning eller avstängning preskriberas ett år efter att den började verkställas.
Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli permanent bannlysta.

Svensk lag gäller på forumet. Det mesta som inte är tillåtet förväntas debattörerna känna till utan att det påpekas, men som exempel kan nämnas uppmaning till piratkopiering eller andra lagbrott.

1.01. Reklam och annonsering
Kommersiella annonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

Vi kan göra undantag om syftet är gott. Hör av dig till moderator innan du gör ett inlägg.

1.02. Upphovsrättsskyddat material
Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

1.03. Hets mot folkgrupp
Att hetsa, hota eller nedvärdera med anspelning på ras, kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning är förbjudet.

1.04. Användarnas anonymitet
Att på forumet (via inlägg, PM eller chat) posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information, med uppsåt att avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

1.06. Alternativa konton
Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att posta inlägg eller PM på forumet genom ett alternativt konto ifall man är avstängd eller bannlyst från forumet.

Det är inte förbjudet att ha flera konton men missbruk beivras. För att vara på den säkra sidan, kontakta admin i förväg så att vi är införstådda.

1.07. Hot och personangrepp
Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

1.08. Destruktivt beteende
Användare som upprepade gånger stör meningsfulla diskussioner genom att t.ex. ständigt diskutera samma ämne i olika trådar, starta nya trådar om samma ämne, hålla monologer istället för att diskutera eller sprida dålig stämning kan komma att åtgärdas med varningar eller avstängning.

1.09. Spridning av datavirus och annan skadlig kod
Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

Om upphovsrätt och juridiskt ansvar

2.01. Upphovsrätt
Upphovsrätten till ett inlägg ägs av upphovsmannen. Genom att posta ett inlägg på forumet godkänner upphovsmannen att inlägget
- publiceras på forumet
- kan komma att modereras av forumadministrationen, t.ex. genom att ändras, flyttas eller raderas
- dupliceras vid säkerhetskopiering av databasen
Upphovsmannen äger rätten att publicera samma inlägg i andra fora.

2.02. Ansvar
Var och en är juridiskt ansvarig för sina foruminlägg.

Radering av konton
3.01. Radering av konton
Inga konton raderas. Samma gäller för inlägg och trådar, där enda undantaget är de inlägg som bryter mot någon regel.

3.02. Begära avstängning
Du kan begära avstängning av ett konto men det enda det innebär är att du inte längre kan skriva med den användaren.

Rent generellt rekommenderas inte att begära bannlysning utav sitt konto då vi inte skiljer mellan den här sortens bannlysning och den som beror på ett regelbrott. Skulle du efteråt vilja återkomma på forumet så måste det alltså först gå sex månader och därefter kan en amnestiansökan lämnas in till forumet. Vill du aldrig mer använda ditt konto är det i så fall bättre att i Kontrollpanelen ändra till en e-postadress som inte funkar, byta lösenord till något slumpmässigt du aldrig kan återskapa, och slutligen klicka på 'Logga ut'.

ÖVRIGT
4.01. Ohörsamhet
Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

4.02. Kvalitet framför kvantitet
Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.

Post Reply